Maalämpö Turku

Maalämpökaivot tulivat luvanvaraisiksi vuonna 2011, jonka jälkeen energiakaivon asentamiseksi on vaadittu toimenpidelupa. Uudisrakennusten yhteydessä erillistä lupaa ei vaadita, mikäli rakennussuunnitelmassa on jo huomioitu maalämpökaivon poraaminen.

Vaatimukset ja käytännöt maalämpölupien hankkimiseksi vaihtelevat, samoin myös lupien hinnat. Kaupunkien nettisivut tarjoavat yleensä selkeät tiedot siitä, mitkä dokumentit vaaditaan ja miten ne toimitetaan kullekin viranomaiselle.

Maalämpö Turussa – toimenpideluvan liitteeksi vaaditaan seuraavat dokumentit:

  • Johtokartta (asemapiirros, mittakaava näkyviin, 2 sarjaa). Tästä on ilmettävä: kaivon halkaisija, etäisyydet eri kohteisiin*, syvyys (jos on tiedossa) ja suunnitelma kaltevuudesta skeä suuntakulmasta, enintään 1 kk vanha johtokartta (voi tilata osoitteesta johtokarttapalvelu@turku.fi).* kattava lista löytyy Turun Kaupungin sivuilta, mutta esimerkkeinä mm. lämpökaivo 20 m, porakaivo 40 m ja rengaskaivo 20 m.
  • Selvitys pääsuunnittelijasta (voi olla hakija), rakennuspaikan hallinnasta, nimenkirjoitusoikeudesta (mikäli hakijana on yritys) ja asunto-osakeyhtiön päätöksestä hakea lupaa.
  • Naapureiden lausunnot, joiden lisäksi vaaditaan naapurin suostumus, mikäli kaivo sijoittuu suositusetäisyyksiä lähemmäksi naapurin tonttia.
  • Rakennuslupakansio (voi tuoda hakemuksen yhteydessä tai laskutetaan lupalaskun yhteydessä
Rakennusvalvontatoimiston asiakaspalvelu vastaanottaa hakemukset ja toimittaa ne lvi-asioiden tarkastusinsinööreille. Lupapäätöksen jälkeen hakija toimittaa vastaavan työnjohtajan ilmoituksen rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. Vastaavana työnjohtaja voi olla esimerkiksi poraustyön suorittavan yrityksen edustaja. Porausraportista saadut tiedot kaivon ominaisuuksista toimitetaan kiinteistöliikelaitokselle.
Näiden lisäksi saatetaan vaadita lisäselvityksiä, mikäli rakennusalueella on poikkeuksellisia olosuhteita, kuten pohjavettä tai porakaivoa suunnitellaan taajamaan.
Turussa hinnoittelut on seuraavat:
  • Pientalot ja paritalot 50 €
  • Rivitalot ja kerrostalot 200 €
  • Muut kulut (kuten naapureiden kuuleminen, kansio)
  • Sijaintikatselmus (Kiinteistöliikelaitoksen laskutettavaa) 100 €
Turun alueella on porattu kymmeniä porakaivoja ja se on otollista aluetta hyödyntää maalämpöä sekä maaviileää. Katso GeoDrillin referenssikartasta Turun maalämpökaivot kätevästi ja pyydä tarjous! Myös GeoDrillin Maalämpöblogissa on lisää rakennusluvasta.
Lähde: Turku 2012