Maalämpö Tampere

Maalämpö Tampereella edellyttää rakennusvalvonnan lupaa sekä uudisrakennuksissa että vanhaa lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa maalämpöön. Kun olet vaihtamassa lämmitysjärjestelmää, sinun on haettava lupaa Tampereen rakennusviranomaisilta oheisella lomakkeella. Uudisrakennuksen kohdalla maalämpöä koskeva lupa yleensä sisältyy kohteen rakennuslupaan.

Lupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiakirjat

 • hakemuslomake
 • asemapiirustus
 • asemapiirustukseen naapurin suostumus, mikäli kaivo on lähempänä kuin 10 metriä naapurin tontista
 • selvitys keruuputkistossa olevan lämmönsiirtoaineen koostumuksesta
 • mahdolliset lausunnot
 • muutospohjapiirustukset, mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • piirustustukseen suunnittelijan allekirjoittama nimiö

Lue lisää maalämmöstä Tampereella Rototecin maalämpökartasta!

Tampereen kaupunki- ja asemakaava- alueella lämpökaivo on yleensä ainoa vaihtoehto lämmönlähteeksi. Keruujärjestelmän voi myös asentaa maapiiriin tai vesistöön vaakaputkistona, mutta esimerkiksi maapiiriin asennettava putkisto tarvitsee noin 1000-2000 neliömetriä tilaa tavalliselle pientalolle. Vesistöön asennettava putkisto taas tarvitsee vesialueen omistajan suostumuksen sekä Pirkanmaan ELY- keskukselle on tehtävä vesirakennusilmoitus. Maalämpö Tampereella on kuitenkin melko helppo hankkia.

Maalämpö Tampere puhdasta energiaa

Kun maalämpökaivon rakentamiselle on saatu lupa pitää mahdolliset lupapäätöksessä esille tulleet ehdot huomioida. Ennen poraamista pitää hankkeella olla työnjohtaja, jonka tehtävänä on valvoa että työ tehdään oikeaoppisesti. Tämä henkilö voi esimerkiksi olla hankkeen suunnittelija tai urakoitsijan edustaja. Kun työ on valmistunut, kaupungin mittausyksikkö tekee sijaintikatselmuksen, jossa varmennetaan porareiän sijainti. Lopuksi työnjohtaja tilaa loppukatselmuksen, jossa todetaan että työ on suoritettu rakennusluvan suunnitelmien ja ehtojen mukaisesti.

Seuraavat asiat on otettava huomioon ennen maalämpökaivon rakentamista

 • Lämpökaivon etäisyys pitää olla vähintään 10 metriä naapurin tontista ja 3 metriä oman talon perustuksista. Mikäli kaivo rakennetaan alle 10 metriä naapurin tontista, pitää rakennuttajalla olla naapurin kirjallinen suostumus
 • Jos porataan naapurin puolelle ulottuva vino reikä, kannattaa kirjallisen suostumuksen lisäksi perustaa kiinteistörasite omistajavaihdoksien varalle
 • On selvitettävä onko alue pohjavesi- tai muu erityisalue
 • On selvitettävä keruuputkistossa käytettävän aineen koostumus ja määrä
 • On selvitettävä onko alueella mahdollisesti maan alla kulkevia johtoja, luolia tai teknisiä järjestelmiä.

On myös huomioitava että porauslaitteisto vie paljon tilaa, ja tosi pienille tonteille ei ole helppoa päästä. Voi olla että porauskoneella on ajettava talon takapihalle, jolloin mahdollisesti tiellä olevat kukkapenkit tai pensaat voivat saada pienen kolauksen. Porauskone on suunnilleen 4-10 tonnia painava teloilla kulkeva laite, joten jonkinnäköisiä jälkiä tulee nurmikossa näkymään.

Maalämpöporauksen suorittavat henkilöt saapuvat yleensä kahdella kuorma- autolla, jotka olisi myös hyvä saada niin lähelle porausaluetta kuin mahdollista, koska toisessa autossa olevasta kompressorista on saatava ilmaa jolloin auto ei voi olla liian kaukana porauskoneesta, jotta ilmaletku ylettyisi porauskoneeseen. Toinen auto on huolto- auto, jossa on kaikki muut tarvittavat välineet. Sen takia olisi hyvä että sekin saataisiin lähelle porausaluetta, jottei painavia tavaroita tarvitsisi kantaa pitkiä matkoja.

Jos porauspölylle on varattu kontti on sillekin löydettävä paikka. Yleensä tämän kuitenkin hoitaa maalämpöporauksen suorittava yhtiö. Joten jos vain pihalla on tilaa, tai läheisessä metsässä on tilaa, niin pölyn voi sinnekin puhaltaa. Porauspölyä tulee noin kuutio sataa metriä kohden. Joten jos olet tilannut 160 metrisen kaivon, tulee pölyä noin 1.6 m3. Jos porauksen aikana osuu vesisuoni kohdalle, niin kaivosta voi tulla myös paljon vettä, jolloin kokonaismäärää ei voi helposti laskea.

Kun poraus on saatu valmiiksi lasketaan lämmönkeruuputki kaivoon, kaivetaan oja eristetylle putkelle talosta kaivoon, ja liitetään putket hitsaamalla tai jatkopalalla. Sen jälkeen voi putken asentaa pumppuun talon sisällä ja voit vihdoin nauttia maalämmöstä.

Kiitos kun luitte artikkelini Maalämpö Tampere.

Lähteet / Lue Lisää